Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

VOD-teenuse tingimused ja tariifid

Tasulistes VOD-teenustes muusikateoste kasutamise eest arvestatakse litsentsitasutasu tellijatelt saadud tulult või iga teenuse tellija eest kogutavalt miinimumhinnalt, olenevalt sellest, kumb summa on suurem. Kusjuures vastav litsentsitasu määr sõltub teenuse sisu suunitlusest.

 

T-VOD (tellimuspõhine digitaalne videolaenutus)
Sisu suunitlus Protsent tulust Miinimumhind
per vaatamiskord
Meelelahutus 3,5 % 0,04 EUR
Enamjaolt meelelahutus 3% 0,03 EUR
Teatrietendused 3% 0,03 EUR
Segasisu 1,75% 0,02 EUR
Enamjaolt sport 1,25% 0,02 EUR
Sport, uudised, päevakajasaated 0,65% 0,01 EUR

 

S-VOD (kuutasupõhine digitaalne videolaenutus)
Sisu suunitlus Protsent tulust Hind teenuse
tellija kohta
Meelelahutus 3,5 % 0,16 EUR
Enamjaolt meelelahutus 3% 0,13 EUR
Teatrietendused 3% 0,13 EUR
Segasisu 1,75% 0,08 EUR
Enamjaolt sport 1,25% 0,06 EUR
Sport, uudised, päevakajasaated 0,65% 0,03 EUR

EAÜ jätab enesele õiguse alandada hinda teenuse tellija kohta juhul, kui S-VOD-teenuse hind tellijale on turu keskmisest oluliselt madalam ning sisu suunitlusele vastava tuluprotsendi asemel tuleks teenusepakkujal maksta litsentsitasu fikseeritud hinnalt teenuse tellija kohta. Samas ei tohi alandatud hind teenuse tellija kohta olla madalam kui 80% sisu suunitluse põhjal määratud tuluprotsendi põhjal arvutatud tasust.

 

VOD-teenuse sisu suunitluse selgitus


Meelelahutus – peaaegu 100% sisust on meelelahutuslik (filmid, sarjad, lastesaated) ja sisaldab olulisel määral muusikat.
Enamjaolt meelelahutus – sisaldab ka muud, kui meelelahutust (näiteks dokumentaalfilme, päevakajasaateid, sporti jms), ent meelelahutuse osakaal on vähemalt 60% teenuse sisust.
Teatrietendused – digitaalse videolaenutuse kaudu kättesaadavaks tehtud salvestatud teatrietendused.
Segasisu – sisaldab erineva suunitlusega sisu. Meelelahutuse osakaal on vähem kui 60% teenuse sisust.
Enamjaolt sport – peaaegu 100% teenuse mahust on spordiülekanded.
Sport, uudised, päevakajasaated – sisaldab ka muud kui spordiülekandeid, uudiseid ja päevakajasaateid, kuid nimetatud saadete osakaal on vähemalt 60% teenuse sisust.

Teenuse sisu suunitluses lepitakse kokku läbirääkimiste käigus või määratakse see kindlaks teenusepakkuja poolt EAÜ-le esitatava kasutusaruande alusel.