KUTSE Eesti Autorite Ühingu korralisele üldkoosolekule

‹ Kõik uudised

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juhatus teatab, et EAÜ korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 18. aprillil 2022 kell 14.00-16.30 worksup.com/eay platvormil.

Ka sel aastal toimub EAÜ üldkoosolek virtuaalselt. Üldkoosolekul osalemiseks on vajalik smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardi olemasolu, sest eelnimetatud lahendustega on võimalik worksup.com/eay platvormile sisse logimine. Worksupi platvormile pääseb sellega tutvumiseks ligi alates 14.04.2022.

Eesti mitte-residentidel, kellel puuduvad eelnimetatud autentimislahendustele ligipääs, palume võtta ühendust EAÜga aadressil eau@eau.org hiljemalt 12.04.2022.

Päevakord:

1. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
2. Ülevaade juhatuse tegevusest ja tegevjuhi sõnavõtt;
3. 2021. majandusaastaaruande ja eelarve täitmise tutvustus;
4. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
5. 2021. majandusaastaaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine;
6. Audiitori kinnitamine;
7. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
8. 2022. aasta eelarve tutvustus ja kinnitamine;
9. EAÜ arengukava kinnitamine;
10. EAÜ põhikirja muutmine;
11. EAÜ liikmeks olevate pärijate üleviimine liikmestaatusest kliendistaatusesse;
12. Pärnu puhkemaja võõrandamine;
13. Intellektuaalomandi ja autoriõiguse projekt;
14. Muud teemad.

Kui EAÜ liikmel ei ole võimalik isiklikult üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks ka enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EAÜ liige. Kuna iga EAÜ liige võib hääletada vaid ühe puuduva liikme eest, siis palume aegsasti mõne EAÜ liikmega oma esindamise suhtes kokku leppida ja talle vastav volikiri anda. Sobiva blanketi saab alla laadida näiteks SIIT.

Isikutel, kes on saanud teiselt EAÜ liikmelt volikirja üldkoosolekul esindajana tegutsemiseks, palume edastada nimetatud volikirjad hiljemalt esmaspäevaks, 11. aprilliks 2022 EAÜ e-posti aadressile eau@eau.org.

Üldkoosoleku päevakorras olevate materjalidega on kõigil liikmetel võimalik tutvuda EAÜ kodulehel SIIT.