Oluline informatsioon salvestusseadmete ja –kandjate maaletoojatele ja tootjatele (sh uuenenud aruande vormid)

‹ Kõik uudised

Lugupeetud salvestusseadmete ja –kandjate maaletoojad ja tootjad!

Läheneb erakopeerimise tasu raportite esitamise tähtaeg. Vastavalt VV määrusele §2 esitavad maaletoojad ja tootjad EAÜ-le aruande käesoleva aasta teises kvartalis imporditud/toodetud või eksporditud seadmete ja kandjate kohta hiljemalt 20. juuliks 2021.

29.04.2021 toimunud veebikohtumisel leppisime maaletoojatega kokku, et käimasoleva kvartali lõpuni peavad maaletoojad arvestust vastavalt VV määruse § 3 iga vastava rea salvestusseadme ja -kandja tüki kaupa ja aruande lisa täitma ei pea. Vastavalt esitatud aruannetele edastab EAÜ ettevõttele arve, mille maksetähtaeg on 21 päeva arve esitamise kuupäevast alates.

Taotlusi tasu tagastamiseks Autoriõiguse seaduse § 27 lõige 5  kehtestatud juhtudel hakkame vastu võtma alates septembrist, kui maaletoojad/tootjad on esimese raporti EAÜ-le esitanud ja tasu ära maksnud.

Aruannete Excel-i vormid on kättesaadavad:

EAÜ aruanne import
EAÜ aruanne import lisa
EAÜ aruanne eksport
EAÜ aruanne eksport lisa
Erakopeerimise tasu tagastamise taotlus

Lisainformatsioon: Viive Lillemäe, tel 668 43 73 või viive@eau.org.